More self-trust, self-esteem and self-confidence needed in social media

Do you know yourself and dare to be different? Today we read more often about how bad young people are feeling and almost nobody do anything about it. Instead, most make money on them and look at them as targets. It is basically about a cynical manner in which they are seen as objects rather…Read more More self-trust, self-esteem and self-confidence needed in social media

Advertisements

Mångfald – Vägar till jobb och kreativt nätverkande i sociala medier

Kreativt nätverkande och Mångfald - Vägar till jobb Att se möjligheter när andra bara ser problem är det viktigaste för att lyckas oavsett vad man vill och väljer att göra. Det finns flera exempel på att människor med olika diagnoser av neuropsykiatriska funktionshinder är framgångsrika inom olika områden. Så frågan är varför vi bara talar om…Read more Mångfald – Vägar till jobb och kreativt nätverkande i sociala medier

Mer självtillit, självkänsla och självförtroende behövs i sociala medier

Känner du dig själv och vågar vara annorlunda? Idag läser vi allt oftare om hur dåligt ungdomar mår och ingen gör något åt det. Istället försöker de flesta tjäna pengar på dem och ser de som målgrupp. Det handlar i grunden om ett cyniskt sätt där de ses som objekt istället för enskilda individer med…Read more Mer självtillit, självkänsla och självförtroende behövs i sociala medier

SPF Sveriges Pensionärsförbund – Seniorer i Tiden

Allt ledarskap handlar om våga prova nya saker och vara kreativ Det är en stor ära för mig att få hjälpa medlemmarna i Sveriges Pensionärsförbund med sin närvaro i de sociala medierna. När jag fick inbjudan att delta på deras marknadsföringskonferens kände jag direkt att här finns enorma möjligheter att överbrygga klyftorna mellan den äldre…Read more SPF Sveriges Pensionärsförbund – Seniorer i Tiden

Sales pitch vs building trustful relationships with authenticity

Can a sales pitch be negative for building a trustful relationship? I have met a lot of people who believes a sales pitch is always a door opener but it usually says more about their ability as actors and if not coming from our heart with passion it feels as something is missing. There are…Read more Sales pitch vs building trustful relationships with authenticity