Hallstaviksnätverket

Projektledare för Hallstaviksnätverket

September 2010 – December 2012, uppdrag som projektledare för Hallstaviksnätverket

Syftet med Hallstaviksnätverket är att utveckla Hallstavik med omnejd, ett område där även Herräng, Häveröbygden och Skebobruk ingår. Vi strävar efter fler arbetstillfällen, större total köpkraft, större underlag för social service, bättre utbildningsnivå, bättre trivsel, bättre trygghet och att Hallstaviksområdet blir mer attraktivt för företag och även för människor med högre krav på boende och arbete. Vår vision är ett Hallstavik som är ett attraktivt och modernt samhälle i utveckling där vi i samverkan bygger framåt på vår historia

Vi arbetar i projektform, aktuella projekt hittar du under rubriken Projekt. Arbetsformen projekt innebär att det finns mål som ska uppnås. En projektgrupp arbetar med projektet och gruppens projektledare har regelbunden kontakt med Hallstaviksnätverket för att stämma av hur det går, vilka problem som uppstår och hur vi ska lösa dem. Ett projekt har också ett slut, när målen är uppnådda avslutas projektet.

Våra mål

  • Skapa nya arbetstillfällen
  • Öka trivsel och trygghet
  • Förbättra studiemotivation och studieresultat.

Vår övertygelse är att vi med hjälp av all den vilja till förändring, som finns ute i vårt samhälle, gemensamt ska kunna åstadkomma stora förbättringar. Alla är välkomna att bidra med idéer och det är ditt behov och intresse som styr vårt arbete. Vi är mycket angelägna om att hålla en levande dialog med alla som bor och verkar i Hallstaviksbygden eller på annat sätt är engagerade i utvecklingen här. Ni är därför alltid välkomna att kontakta oss

Några av projekten och aktiviteterna som vi genomförde 2010 – 2012

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s