Sociala medier och asociala beteenden

En del har missförstått vad sociala medier innebär och uppvisar asociala beteenden därför hör vi bl a om mobbning och "näthat". Jag brukar tala om följande på mina föreläsningar om sociala medier. Allmän information t ex faktauppgifter om en person, företag, organisation, produkt, service etc. Personlig att dela med sig av ett unikt innehåll som…Read more Sociala medier och asociala beteenden

Skolan behöver kunskap om hot och möjligheter med sociala medier

Om asociala beteenden och bristen på framtidtro Frågorna kring Internet och netikett har alltid funnits, nu har dessutom sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube osv tillkommit. Knappt några av dagens skolledare förstår sig på hoten och möjligheterna. Detta är mycket allvarligt eftersom den mobbning och kränkningar som tidigare skedde på rasterna och syntes har flyttat…Read more Skolan behöver kunskap om hot och möjligheter med sociala medier