Tack för ett Gott Slut på 2015

Tack för ett fantastiskt bra 2015 som gett mig oerhört mycket! Jag började 2015 som arbetssökande efter att ha stängt ner mitt företag, Creman Innovation. När jag gör något vill jag göra det ordentligt och efter 4 månader av förberedelse var jag redo igen för att söka arbete. Då hade jag gått igenom och sparat…Read more Tack för ett Gott Slut på 2015

Pseudovetenskap, New Age, Freds- och Kärleksrörelser: två röster emot

Hur medvetna är vi i våra val och ledarskap? VAD (eller VEM) styr dig? Många människor söker efter mening och syfte i livet och vill bidra till andra på ett eller annat sätt. Men vi är sällan medvetna om när människor använder oss genom att förföra med allt från pengar till kärlek och fred, medan…Read more Pseudovetenskap, New Age, Freds- och Kärleksrörelser: två röster emot

Pseudoscience, New Age, Peace and Love Movements: Two Voices Counterpoint

How conscious are we in our choices and leadership? WHAT (or WHO) RULES YOU?  Many people are searching for meaning and purpose in their lives and want to contribute to others in one or another way. But we are seldom aware when people are using us by seducing with everything from money to love and peace while they get the money, free marketing or other…Read more Pseudoscience, New Age, Peace and Love Movements: Two Voices Counterpoint

Conscious Decision Making

We are making decisions every day, but how conscious are we before making them? We all know that the marketing business is built upon attracting people and their decisions for buying products and services mainly based on pleasure. Yet somehow we cannot resist the marketing charm. On the other hand, democratic election processes are ongoing in…Read more Conscious Decision Making

“My Way!!!” An approach to Critical Thinking, from a very critical standpoint

What is your way? Wake up, get up, brush teeth, prepare coffee…check your webnews. Social media, newspapers, weather, school updates. The list goes on. The world has changed, there’s no question about it. Technology is here to stay and even develop beyond the limits of our imagination. In such a world, it is very easy to…Read more “My Way!!!” An approach to Critical Thinking, from a very critical standpoint