Tack för ett Gott Slut på 2015

Tack för ett fantastiskt bra 2015 som gett mig oerhört mycket! Jag började 2015 som arbetssökande efter att ha stängt ner mitt företag, Creman Innovation.

Gott Slut 2015

När jag gör något vill jag göra det ordentligt och efter 4 månader av förberedelse var jag redo igen för att söka arbete. Då hade jag gått igenom och sparat det som jag arbetat med de senaste 5 åren och skapat ny hemsida samt påbörjat mitt voluntära samarbete med Veronica Rebora på eMindSet.

Success and failure

Jag arbetar sedan maj hos Lernia Utbildning med coachning av arbetssökande #StödochMatchning och som handledare inom Kriminalvården på Norrtälje Anstalten med ett program som heter “Min väg till arbete”. Veronica är min handledare och vi har idag ett etablerat samarbete som gör att jag känner mig trygg oavsett vilken bakgrund de arbetssökande och intagna har.

Academic life

Samarbetet med eMindSet innebär att jag hjälper till med sociala medier och skapar vetenskapliga bloggartiklar tillsammans med Veronica vilket är lärorikt och utvecklande eftersom kvalitén måste vara mycket hög. Har bl a skrivit “Are there any advantages on procedural vs conceptual learning?” och “Relational Frame Theory” där vi tagit upp lite om “Flipped Classroom”, snart kommer en artikel där vi enbart tar upp “Flipped Classroom”.

emindset_workshop_28

Nu ser jag framemot att fördjupa samarbetet med Veronica och tillämpa det i arbetet hos Lernia där jag fått alltfler arbetssökande som jag coachar och matchar till arbete både individuellt och i grupp. Som vi har sett det senaste året har det kommit många flyktingar till Sverige vilket innebär en utmaning för hela systemet men också möjligheter.

chapter one

Det kommer snart en ny artikel där jag kommer berätta mer om planeringen inför 2016 och vad vi kommer fokusera på för att kunna bidra till en så bra utveckling som möjligt för alla vi samarbetar med.

Önskar dig ett riktigt Gott Slut på 2015 och Gott Nytt 2016!

Christer Edman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s