Därför samarbetar jag med eMindSet!

Sedan jag slutade på IBM 2010 och startade Creman Innovation har jag lärt mig mycket om sociala medier framförallt marknadsföring. Jag har bl a rest till USA 3 gånger och coachats av Kim Garst och hennes team under 4 månader.

Boom Social USA

Boom Social USA

Ett uppdrag var projektledare för Hallstaviksnätverket där jag drev ett kreativitetsprojekt för att stimulera de boende att ta egna initiativ och använda sociala medier.  Under senaste året har jag tyvärr insett att min förmåga att sälja varit en katastrof så därför stängde jag 31 December 2014.

Den 1 Januari 2015 började jag samarbeta med Veronica Rebora från Argentina på hennes företag eMindSet som är specialiserade på språkutveckling, kommunikationsfärdigheter och neurovetenskap.  Min roll är sociala media strateg och vi hjälper varandra inom de områden som vi behöver utveckla. Jag hjälper henne med marknadsföring och hon mig med engelska och kvaliteten på närvaron i sociala medier samt att bli bättre på att sälja.

Veronica Rebora

Nu söker jag arbete på ett företag eller organisation som behöver hjälp med sin närvaro i de sociala medierna eller har kunder som vill synas. Jag har vana av att coacha och föreläsa för ungdomar, invandrare, arbetslösa och de som har någon form av NPF (Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar). Men självklart är även andra målgrupper av intresse jag har många års erfarenhet från olika branscher.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s