Mer självtillit, självkänsla och självförtroende behövs i sociala medier

Känner du dig själv och vågar vara annorlunda?

Idag läser vi allt oftare om hur dåligt ungdomar mår och ingen gör något åt det. Istället försöker de flesta tjäna pengar på dem och ser de som målgrupp. Det handlar i grunden om ett cyniskt sätt där de ses som objekt istället för enskilda individer med grundläggande mänskliga behov.

I skolan t ex verkar det ofta som de skall prestera sådant som är viktigt för att deras lärare skall ha en arbetsuppgift och inte för att lära sig skapa sin egen framtid som trygga och självständiga individer som vågar stå för sina åsikter. De betraktas ofta utifrån ett kollektivt perspektiv och jämförs hela tiden med andra elever istället för att deras unika egenskaper och intressen lyfts fram. Detta innebär att de tar på sig roller för att synas samtidigt som de vill anpassa sig till andra och tillhöra en grupp. En ekvation som gör att de lätt hamnar utanför, ena dagen inne och nästa utanför den “inre cirkeln”.

Persika eller Ägg?

De flesta människor går runt som stora ägg dvs med ett hårt skal utåt (självförtroendet) och knackar man hål på det rinner äggvitan (självkänslan) och gulan (självtilliten) ut direkt. Sälvtillit finns redan från barndomen bara för att vi finns till och fötts. Självkänsla är något som kommer när vi lär oss hantera och förstå våra känslor så vi får en bra impulskontroll. Självförtroende är när vi vågar uttrycka vad vi känner och tycker oavsett vad andra tycker om oss som personer.

chicken-eggs

Att vara som en persika innebär att vi är i ett tillstånd av fullständig tillit till oss själva bara genom att finnas till, kärnan är mycket hård. Fruktköttet är fast och innebär att inte känslorna far hit och dit utan vi förstår varför de gör det ibland och får en bättre impulskontroll. Skalet är segt och går inte sönder oavsett motståndet vi möter och ett gott självförtroende gör att vi kan välja vår egen väg och kan anpassa oss oavsett situation.

peaches

Nyligen har rapporter publicerats som visar att 1 av 5 pojkar 14-17 år i USA har ADHD och man oroas över att de inte har råd att betala sina mediciner. Detta är en fruktansvärd inställning som innebär att mediciner förordas istället för att ta reda på orsaken och bearbeta den istället, men det handlar om pengar, stora pengar! När det gäller tjejer så har försök till värvning skett av modeagenturer på anorexikliniker i Stockholm. I båda fallen handlar det om symptom och att inte någon bryr sig om grundorsakerna. Både läkemedelsindustrin och modebranschen saknar värderingar och visioner för annars så skulle vi inte se denna jakt på sina målgrupper.

Sociala medier och att kunna hjälpa för att skapa en framtidstro

Under de senaste åren har klimatet blivit allt tuffare mellan ungdomar och ute i samhället där mobbningen ökat. Det avspeglas även på Internet och vi har sett alltfler som mår så dåligt att de använder ett fruktansvärt språk mot varandra och ungdomar har skjutit ner skolkamrater och lärare samt tagit sina egna liv. En del skyller på datorerna och sociala medier som gör att ungdomarna avtrubbas och inte träffar varandra fysiskt. Men det handlar om att de lever i en annan värld där ingen bryr sig om dem och deras vardag, inte om själva tekniken. Att en del flyr in i spelens värld osv och fastnar där är bara symptom.

Att matas dagligen med ungdomsarbetslösheten, att inga företag vill anställa passiviserar och tar bort framtidstron och viljan hos de flesta ungdomar och de känner meningslöshet och tappar framtidstron. Det är likadant med den äldre generationen och invandrarna utanför arbetsmarknaden som konkurrerar om samma arbeten. Det finns helt enkelt inte någon bra matchning av behov och efterfrågan, vilket gör att frustrationen och hopplösheten växer.

Det är här jag ser att vi kan hjälpas åt och tillsammans skapa nya möjligheter med hjälp av sociala medier. Ingen människa skall känna sig utanför och det som behövs är kreativa centers där människor träffas för att skapa idéer för framtiden. De erfarenheter som finns hos de lite äldre arbetsföra, invandrarnas internationella erfarenheter och ungdomarnas naturliga nyfikenhet skapar förutsättningar för en helt ny dynamik där sociala medier är möjigheten för att de skall kunna nå ut till många. Men sociala medierna är bara verktyg och ersätter inte de fysiska mötena utan är ett komplement.

Exempel på verksamheter kan vara alltifrån att starta projekt för att hjälpa företag att bli innovativare till att lyfta in verkligheten i klassrummen så att eleverna får utöka sina nätverk mycket tidigare. Jag söker beslutsfattare som ser möjligheterna och vill bidra till att skapa kreativa centers där alla ges möjlighet att få delta utifrån samhällsbehoven och sina egna intressen. All förändring börjar med oss själva och jag kan med mina nätverk och samarbetspartners bidra till att vi skapar den förändring som behövs i samhället för att skapa den framtidstro som behövs.

Christer Edman, Tel: 0760-405088

[contact_form]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s