Sociala medier utmanar rädslor för förändring och driver innovation

Har du tålamod att driva innovation och förstår varför det tar tid?

De flesta kreativa människor som arbetar med innovation tycker att det tar tid och känner sig frustrerade över att det tar sån tid men det är en naturlig del av processen som grundar sig på människans behov av trygghet och överlevnadsstrategier. Vi är vanemänniskor och våra hjärnor bygger på repetition i tankar och handlingar.

Kanske dags att vi skapar artificiella hjärnor som hjärnan Spaun som kanadensiska forskare tagit fram för att bli innovativare? Lite skämtsam bild men ibland undrar jag varför motståndet är så stort mot innovation? Karin Sandin ställde frågan i en bloggartikel “Kaxigt om Jante..Varför ..och Möjligheter på nya sätt!” och jag gillar frågor och framförallt söka svaren 😀

För att lyckas med innovationer behöver vi nå fram till människor som sitter i beslutsfattande positioner men även nå de som skall genomföra besluten. Det är en av de största utmaningarna som finns eftersom det handlar om att jobba med våra mindset och det tar tid.

Jag har t ex goda vänner som arbetar med att byta den traditionella CV’n till “Ditt Professionella Rykte“. Det innebär att kunder, arbetskollegor etc. lämnar ett omdöme på hur de uppfattar vad vi faktiskt gjort och kan tillföra företagen. Man får även göra en självuppskattning av sin egen förmåga, därefter gör de en sammanställning och går igenom underlaget tillsammans med klienten. 

Idéen är så bra och enkel och man tycker att den borde kunna införas omgående på samtliga arbetsförmedlingar och att företagens HR avdelningar och de rekryteringscoacher som finns skulle anamma den direkt. Men trots alla som hör den tycker den är bra händer inte mycket och är man medveten om rädslan för förändring så är det fullt förståeligt. Människor vill inte ha förändring helt enkelt. Detta är också anledningen till att vi forskar om samma saker och massor med pengar läggs ner på det utan att kreativa idéer tas tillvara på och innovationer genomförs.

Vad påverkas du av i beslutsprocessen?

En tankeväckande C-Uppsats av Elin Sjökvist handlar om vår oförmåga att agera när barn far illa och den tycker jag beskriver hur djupt rotad vår rädsla är för att förändra. När människor t o m undviker att ingripa när barn far illa så känns det nästan naturligt att så få drivs av innovation och välkomnar nya idéer oavsett hur bra de är.

Här är fyra punkter som Elin tagit upp och jag har gett min reflektion utifrån innovationsperspektivet i stort. Jag tycker det hör ihop och innovationsarbete för mig handlar lika mycket om interna processer på en förskola som som produkter och tjänster på ett stort företag. Förändringsrädslan är lika stor på båda och det handlar om mänskliga beteenden som främjar eller hämmar innovation dvs förnyelse och utveckling.

 • Bagatellisering, de flesta bryr sig inte och förminskar behovet eller nyttan av det
 • Problemförskjutning, fokus på symptomen och inte när org. strukturer ifrågasätts
 • Tillbakadragande och distansering, vanligast är att undvika och vara oanträffbar
 • Rollfövirring och rollbyte, omorganisationer skapar oro och förhindrar innovation

Hur kan vi göra för att bli bättre på innovation?

“Motståndet sitter i hjärnan” 2006 skrev Christopher Koch en bra artikel i CIO Sweden om varför förändring tar tid och hur vi kan göra för att nå resultat. Frågan är hur många som bryr sig om att läsa den eller ännu viktigare verkligen arbetar så strukturerat för att nå result? En punktlista med de 10 råd han räknar upp och jag ger min egen reflektion.

 1. Upprepa budskapet, propagandamakare lyckas för att de trummar in budskapen till de sitter i medvetandet
 2. Enkelhet framför allt, komplicera inte gör t ex en enkel punktlista med de viktigaste punkterna och ett utdrag
 3. Ta oron på allvar, lyssna på människor och fråga efter vad de är oroliga för och hur de känner inför det
 4. Låt Folk komma till insikt, låt det få ta tid och pressa inte fram något utan mogna fram
 5. Styr genom att inte styra, fråga och var beredd på att din bild av verkligheten kan skapa känslor av oro
 6. Visa, i stället för att berätta, gör själv och var en förebild genom dina egna ord och handlingar
 7. Skapa erfarenhet, låt dem vara med i något projekt eller involvera dem på något sätt i processen
 8. Fokusera på helheten, ge hela bilden och fokusera inte på detaljer det handlar om en vision
 9. Förståelse före engagemang, var tydlig ge dem deras roll i sammanhanget så de blir delaktiga
 10. Personliga historier, är oslagbara om de skapar ett igenkännande och förstärker din innovation

Vad har sociala medier med det här att göra?

Eftersom jag arbetar med sociala medier sedan 90-talet långt innan det kallades för sociala medier har jag sett hur olika vi människor är men framförallt de enorma möjligheter som finns att arbeta med innovation i sociala medier. Det är idag endast ett fåtal som vågar vara riktigt innovativa och stå upp för sina tankar och åsikter vilket behövs för att leda och driva innovation. Att ha mod och civilkurage är viktigt men det är minst lika viktigt att veta hur man gör för att nå ut när man vill förändra något.

Jag ser enorma behov i samhället idag med den sociala utslagning som pågår där barn, ungdomar, äldre, invandrare och arbetssökande mår allt sämre. Det berör mig djupt eftersom jag vet vi kan göra så mycket mer och använda pengar, vår energi och kraft på ett kreativare sätt. Håller föreläsningar för ungdomar på skolor och Arbetsförmedlingen för arbetssökande och personal om sociala medier. Arangerat framtidsdagar mm och coachar företagare.

Vad vill jag och varför skriver jag om innovation här?

Jag vill nå ut till många fler och söker dig som vill boka föreläsningar och behöver hjälp med din närvaro i sociala medier för att nå ut på bästa sätt med din vision och värderingar. Kanske du behöver hjälp att ta fram dina och din organisations värderingar och visioner innan vi går vidare?

På onsdag den 11/4 håller jag en workshop kl. 18:00 – 21:00 i Stockholm om sociala medier med fokus på LinkedIn då är du mycket välkommen. Du kan läsa om den och boka här.

Mycket välkommen att kontakta mig: 0707 697959

Christer Edman

[contact_form]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s