Skolan behöver kunskap om hot och möjligheter med sociala medier

Om asociala beteenden och bristen på framtidtro

Frågorna kring Internet och netikett har alltid funnits, nu har dessutom sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube osv tillkommit. Knappt några av dagens skolledare förstår sig på hoten och möjligheterna. Detta är mycket allvarligt eftersom den mobbning och kränkningar som tidigare skedde på rasterna och syntes har flyttat in i de digitala rummen där ingen ser. Dessutom anonymt eftersom många mobbare gömmer sig bakom sina mobiler eller  dataskärmar och kapar kompisars (facerapes) eller “trollar” skapar fejkprofiler skriver falska inlägg spelar någon annan. Tyvärr förstår ofta ungdomarna inte lidandet de orsakar med sina asociala beteenden och det kan vara alltifrån kränkande ord om utseende till dödshot.

Men det finns positivt också och en del skolor har integrerat undervisningen med sociala medier till viss del även om det finns väldigt mycket mer att göra. Det handlar då oftast om eldsjälar och egna initiativ vilket inte är tillräckligt utan det behöver systematiseras på precis samma sätt som läroböckerna. Det handlar också om en pedagogisk utmaning eftersom en del lärare och skolpersonal är osäkra och vill inte vara med på t ex Facebook. Tyvärr gör det att redan här blir det som att befinna sig i skilda världar och ett kunskapsglapp mellan elever och lärare uppstår. Abetsgivare söker t ex på Facebook och allt fler får praktik och arbete via sociala medier.

Vad kan skolledarna idag?

För att kunna göra något åt det behöver skolledarna lära sig mycket mer så att de förstår vidden av problemen och inte går på den skrämseltaktik som de traditionella medierna säljer lösnummer på och dreven går. Många köper också in föreläsningar från den ökande skaran av sk sociala media “experter” utan att källgranska. Men lika viktigt är att de lär sig förstå möjligheterna så att sociala medier används på rätt sätt och blir integrerade i undervisningen.

Allt lärande sker genom kommunikation och eftersom den blir alltmer digital och internationell behöver undervisningen anpassas till sociala medier och en vidareutbildning behövs för samtlig skolpersonal. Undervisningen skall vara stimulerande och utvecklade för både elever och lärare. Det är också då som läraryrkets status höjs och det kommer automatiskt leda till att ungdomar får en aktuell utbildning och jobb fortare inom de nya yrken som skapas.

Sociala media strategi och internationella samarbeten

Det är genom kunskapsutbyten med skolor och företag över hela världen som ungdomarna kommer lära sig mer och skapa sina arbeten själva i framtiden. Det handlar om våra ungdomars framtid och därför behöver varje skola upprätta en sociala media strategi för sin interna och externa kommunikation som en del av undervisningen.

Vi befinner oss i ett paradigmskifte där den traditionella undervisningen byts ut till en modern och interaktiv. Mycket av kunskapen som lärarna fått på lärarhögskolorna är inte relevant längre. Eleverna kan också oftast inhämta kunskapen de behöver på ett helt annat sätt idag och tröttnar fortare. Många känner även en uppgivenhet när de ser och hör om ungdomsarbetslösheten som gör att de misströstar och tappar motivation för studierna.

Socialt kapital och socialt nätverkande blir allt viktigare och det motverkar även den främlingsrädsla som vi ser finns på framförallt bruksorter där social utslagning och kriminaliteten är högre än i övriga landet. Eftersom jag arbetat med och utbildat människor på alla nivåer i sociala medier sedan 90-talet långt innan det kallades sociala medier vet jag hur de flesta känner sig och att en del vill helst göra som strutsen och hoppas ingen ser dem.

Tar du ansvar för att minska ungdomsarbetslöshet och skapa framtidstro?

Sociala medier är det viktigaste som hänt det senaste decenniet och och det är ansvarslöst mot ungdomarna ifall vi inte tar på stort allvar och visar att vi är med i utvecklingen. Det handlar inte om att kunna alla sociala medier för det kan ingen och utvecklingen går alldeles för fort för det. Men ett samarbete och gemensamt lärande är absolut nödvändigt.

Jag föreläser om sociala medier där värderingar och visioner ingår som en naturlig del eftersom det handlar om att vi behöver vara tydliga. Det är syfte och målen som hjälper oss att nå resultat och utan det fortsätter vi bara att famla runt som de flesta gjort hittills. 

Vad har du för inriktning med ditt ledarskap och vad är visionerna och värderingarna på din skola eller inom regionen?

Kontakta gärna mig om du vill veta mer eller boka en föreläsning

Christer Edman Tel: 0707 697959

[contact_form]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s