Mobbning kränkning “näthat” asociala beteenden sociala medier

Varför har vi asociala beteenden i sociala medier?

För det första vill jag säga att sociala medier är ett verktyg för att vara social som speglar samhället och det är en informationsbärare. Det är även syfte och verktyg som innebär en möjlighet att sprida positivt och negativt innehåll och vi väljer själva vad vi delar med oss av oavsett åsikter om innehållet. Grunden för allt är våra värderingar och visioner vilket genomsyrar all vår kommunikation.

När jag föreläser om sociala medier kommer jag ofta i kontakt med de som har en negativ uppfattning om sociala medier men de har inte en aning om varför och flesta har fått den från traditionella medier. Ett ord som missbrukats är “näthat” och flesta artiklar handlar om mobbning och kränkningar men det har inte med Internet att göra utan om asociala beteenden hos ettt antal individer som blåses upp.

Frågan är varför det står så sällan om de internationella samarbeten som sker och möjligheter som skapas tack vare sociala medier?

Varför har vissa människor asociala beteenden?

De som kränker andra har oftast själva varit med om att bli kränkta och projicerar sin egen oförmåga på andra människor. Det har visat sig bl a inom den katolska kyrkan där präster begått våldtäkter mot barn och det sker ett svek på mycket hög nivå i samhället.

De 3 vanligaste orsakerna till att människor kränker andra:

  • dålig självtillt dvs känner inte att de duger som de är utan lever sitt liv genom andra och får på det sättet sitt värde och identitet bekräftad.
  • låg självkänsla dvs reflekterar inte över vad de själva känner i sin ensamhet utan känner sig starkare genom att förminska och ta makten över andra. De kan inte heller kontrollera sina tankar och reagerar på impulser utifrån istället för agera med empati inifrån.
  • saknar självförtroende och det tar sig uttryck i yttre attribut som statusprylar, går med i starka grupper som bekräftar dem på ett felaktigt sätt idealiserar en stark “ledare”, skaffar olika bevis på en yttre framgång genom fina titlar osv dvs tvärtemot ett bra självförtroende. Ett bra självförtroende innebär att du inte behöver bevisa någonting för någon annan utan går din egen väg oavsett andras gillande.

Människor som beter sig illa åt mot andra har ofta brister i något av ovanstående. Vi har alla mer eller mindre utav det som jag räknade upp och väljer olika överlevnadsstrategier (Pdf-fil) som bagatellisering, problemförskjutning, tillbakadragande och distansering, rollförvirring och rollbyte beroende på erfarenheter. Det kan även vara egna erfarenheter från en olycḱlig barndom som ligger till grund för kränkningar och övergrepp.

Det handlar mycket om makt och kontroll där de som tar till våld mot andra fyller sina egna brister. Andra som har brister i ovanstående blir ofta missbrukare av något.

Gemensamt för alla som har stora brister i sin självtillit, sjjälvkänsla och självförtroende är att de inte kan uttrycka sina behov i en vanlig kommunikation. De söker också ofta förenklade lösningar genom ett svart-vitt tänkande och tror på snabba och enkla lösningar…

Att jobba med sig själv och utvecklas är ett livslångt arbete och en process som innebär en ständig inre dialog och inte en yttre i första hand.

Det finns vissa sjukdomar som psykopati och även hjärnskador som kan orsaka asociala beteenden utan att de själva förstår vad de gör…

Vad kan vi göra åt det?

  1. Agera direkt genom att svara på ett sätt som visar att du tar avstånd från det asociala beteendet men att du respekterar personen. Skilj alltid på person och sak. Om du känner att du inte når fram hävda inte du har rätt utan tacka bara för dig eller lämna tyst dialogen och diskutera inte.
  2. Lyssna på och fråga om fakta och diskutera på ett öppet sätt. Var nyfiken eftersom du alltid kan lära något mer om dig själv och utveckla ditt sätt att kommunicera på. Det är lätt att ha en dialog med de som håller med och tycker likadant, men mest utvecklande är att diskutera med de som tycker annorlunda.
  3. Fråga andra och läs på ordentligt så att du känner dig trygg själv och säker i din argumentation. Var beredd på att själv be om ursäkt och att du inte har svar på allt och befinner dig i kontinuerlig utveckling och lärande. Arbeta med dina värderingar och visioner och håll dig till dem oavsett vad som sker.
Om du behöver hjälp med din sociala media strategi och/eller ta reda på dina värderingar och visioner för att få en trygg grund att stå på är du välkommen att kontakta mig.
Christer Edman
[contact_form]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s