Kostnadsfri tillväxt med sociala medier värderingar och kreativitet

Kunskap om sociala medier, värderingar och kreativitet skapar tillväxt!

Det största hindret för utveckling bland små och medelstora företag är att de inte har tid att utveckla sina processer och arbeta strategiskt. Många har hört talas om sociala medier och inser att det är viktigt för deras utveckling men vet inte hur de skall göra och framförallt inte varför, dessutom saknas ofta en budget. Creman Innovation har en strategi för att lyckas utifrån varje enskilt företags behov och unika förutsättningar.

Innovationscheckar möjlig väg till kostnadsfritt samarbete?

Vinnova delar ut innovationscheckar till företag med minst 3 anställda (Om ni är färre gör vi en gemensam ansökan) som vill utvecklas. “Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap och produkter… Innovationschecken är kontanta medel på cirka 100 000 kr. Innovationscheckarna ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att genom externt tillförd kunskap och teknik påbörja en innovationsutveckling som ökar företagets tillväxt… Innovationscheckar kan användas för alla behov företaget har för att skapa tillväxt: utveckling av tjänster, produkter, processer, affärsmodeller, organisatoriska lösningar, IP-strategier, öppna innovationsprocesser etc.” http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Innovativa-SMF/Innovationscheckar1/

Tycker du detta låter intressant och vill vara med?

Kontakta mig omgående så hjälper jag dig att skriva en ansökan som är innovativ och anpassad utifrån ditt företags unika behov. Varje ansökan som kommer in behandlas separat och behöver uppfylla vissa kriterier. Jag arbetar internationellt och har ett stort nätverk med allt från forskare till professorer inom nätverkande till enskilda aktörer så ev. frågor och kompletteringar i ansökan eller projektet kommer kunna hanteras på bästa sätt.

Jag såg denna möjlighet nyligen och bestämde mig för att gå ut med det i mitt nätverk och de som svarar visar på handlingskraft och är de företagare som jag vill samarbeta med. Många bara pratar och tar tid från andra som inte leder någonstans och jag går bara på resultat. Om du ser möjligheten kan vi skriva ihop en ansökan tillsammans.

Att vara Certifierad Nätverkare innebär att jag arbetar strategiskt med mitt nätverkande och inte bara kommunicerar planlöst med människor. Alla samarbeten och utvecklingsprocesser skapas och drivs av människor och det är genom vår förmåga att kommunicera vi når resultat. En av mina kunder skrev nyligen “det var riktigt inspirerande… Ett tecken på det är att Veckans Affärer tog med ett av mina tweets i senaste numret. Skoj!”, Mikael Westmark
ValuesOnline är ett online verktyg för att ta fram sina värderingar och visioner. Resultatet blir ett antal nyckelord som används för att göra en storytelling och är ett mycket kraftfullt verktyg som tagits fram i samabete med psykologer och beteendevetare. Som diplomerad facilitator hjälper jag dig att ta fram dina värderingar och visioner.
Jag certifierade mig i användning av sex tänkande hattar och lateralt tänkande 1997. Sex tänkande hattar eller parallellt tänkande som metoden också kallas innebär effektivare kommunikation och lateralt tänkande att nya kreativa lösningar kan skapas. Det är Dr. Edward de Bono som tagit fram dem och han är en av de främsta i världen när det gäller att tänka på tänkandet och kreativa processer.

 

Varmt välkommen

Christer Edman

[contact_form]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s