Det råder stor Kunskapsbrist bland IT Chefer om sociala medier

Det råder stor Kunskapsbrist bland IT Chefer om sociala medier

Det råder stor kunskapsbrist bland IT Chefer! “It-chefer tröttnar på sociala medier – IDG.se” stod att läsa i gårdagens nätupplaga. Undersökningen visar vilka kunskapsbrister som de intervjuade har om sociala medier.

Det finns inget motsatsförhållande mellan sociala medier och mobila lösningar eller virtuella. Sociala medier handlar om kommunikation mellan människor och att skapa relationer i den digitala världen därför blir undersökningen och svaren mer intressanta och tydliggör den totala okunskap som råder.

Det som behövs är mer kunskap hos IT cheferna och de som uttalar sig om de olika sociala medierna. Sociala medier är olika typer av verktyg som används för kommunikation och inte något man gör. De genomsyrar hela verksamheten oavsett IT cheferna vill eller inte och säg ett företag som inte använder digital kommunikation idag?

Att vara Social är en av de viktigaste faktorerna för att sociala medier skall fungera och då krävs det att företagen har koll på sina värderingar och visioner.

Ett tydligt ledarskap behövs för att samordna den interna och externa kommunikationen där Marknad, Försäljning, Inköp, IT, HR, Ekonomi och Ledning ingår.

Undersökningen visar också på en övertro att tekniken skall “fixa” en oförmåga som finns att vara tydligare i sin kommunikation med hjälp av ny teknik. ROI går givetvis att mäta i sociala medier, men det handlar då om vad man är ute efter. Marknadsföring, försäljning eller t ex kundservice.

Kunskapsbrist bland IT Chefer! har jag även skrivit som svar på den intressanta artikeln och uppmuntrar alla  läsa och lämna sina kommentarer, gärna både där och här.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s