Min sociala media strategi!

Min sociala media strategi!

Vad är det som gör att vissa människor lyckas i sociala medier och andra inte? Det är en av de frågor som jag ställde

 1. All kommunikation ifrån mina egna värderingar och visioner
  1. ValuesOnline
  2. Lever med kommunikation och den genomsyrar allt
 2. Lyssnar på behoven
  1. Affärsplanen speglar mina värderingar och visioner
  2. Marknadsplanen utgår helt ifrån var kunderna finns
  3. Anpassar kontinuerligt
 3. Aktiviteter som ger resultat
  1. Vad Gör andra som lyckas?
  2. Vad kan jag Göra som är unikt för mig?
  3. Jag GÖR Det!
 4. Uppföljning av resultat
  1. Vad fungerar bra och jag kan utveckla
  2. Vad kan jag ta bort helt eller lämna över till någon annan?
  3. Vad är mitt professionella rykte dvs vad tycker kunderna?
 5. Inspiration och energipåfyllnad
  1. Vad Älskar jag att göra?
  2. Vad Inspirerar mig?
  3. Vad känner jag inte till och kan göra för något nytt idag?
 6. Synergier och ett holistiskt tänkande
  1. Varje dag sker något som gör att jag kan välja till eller bort
  2. Vad kan jag återanvända?
 7. Repetera Allt igen!
  1. Allt är en process och kontinuerlig utveckling
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s