Framtidsdagen med Arbetsmarknadsministern i Hallstavik

Sociala medier i Folkets Hus Hallstavik

Det var spännande att vara med och arrangera framtidsdagen i Hallstavik som representant för Hallstaviksnätverket tillsammans med Arbetsförmedlingen, Arbetslivsresurs, Pappers 68 och Nyföretagarcentrum.

Jag ansvarade för vår närvaro på Facebook, Twitter och Skype intervjuerna med ett företag på Åland. I min planering ingick det  även att ordna med bredband till Folkets Hus som bara hade fiber indraget innan. Norrtälje Energi, Etanet stod för inkopplingen med modem mm och det grundläggande var ordnat.

Dessutom fick jag inspirationstala om sociala medier på framtidsdagen och talade om vikten av att nätverka och framförallt efteråt via sociala medier.

Artikel från Norrtälje Tidning 28 mars 2012

Arbetsmarknadsministern på Framtidsdagen i Hallstavik

Arbetsförmedlingen ordnade med en resurs som hjälpte till med Facebookflödet och en annan för Skype intervjuerna. Aleksandar på Pappers 68 lånade ut sin pc då min ena av någon anledning inte ville fungera.

För att synas och berätta om allt som händer är Norrtälje Tidning mycket bra och jag vill även nämna Hallsta Bild som delar ut ett lokalblad, Profileraren till alla hushåll i Hallstaviksbygden.

Detta är bara ett  av alla de exempel på det unika samarbetet i Hallstavik och alla aktörer i Norrtälje Kommun och Arbetslivsresurs i Uppsala m fl som ställer upp.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s